torstai 28. tammikuuta 2021

Luova kampus valloitti Kiinan

Ruutukaappaus oppitunnista.
Luovan kampuksen muotiosaaminen on valloittanut Kiinan. Vaatetusalan kouluttajat Sirpa Sivander ja Eija Varis vetivät stailauksen ja visualisoinnin opintokokonaisuuden Shanghain johtavassa tekstiili- ja vaatetusalan Qunyi -oppilaitoksessa.
  - Lähtökohtana koulutukselle oli tutustuttaa kiinalaisia kollegoita Suomessa järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tekstiili- ja muotialan tutkintoihin. Lähinnä esittelimme perustutkintoa ja ammattitutkintoa kokonaisuudessaan, Sirpa ja Eija kertovat.
  Sirpa ja Eija valitsivat opetettavaksi tutkinnon osaksi tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnosta stailauksen ja visualisoinnin, koska se oli helpompi toteuttaa etätoteutuksena. Opetusmateriaali oli hyvin visuaalista ja tehtävissä shanghailaiset opettajat pystyivät hyödyntämään verkkokauppojen tuotteita etsiessään vaatteita pyydettyihin käyttötarkoituksiin ja kokonaisuuksiin.
  - Meidän näkökulmana on hyvin asiakaslähtöinen näkemys muodista ja stailauksesta, siksi opintojakson nimenä onkin Customer-Centered Approach to Fashion and Styling. Se osoittautuikin hyväksi näkökulmaksi, koska monet opetusaiheemme olivat heille lähes kokonaan uusia, Sirpa ja Eija kertovat.
Rehtori Pirjo Kauhanen tervehtii kumppaneita.
  Koulutuksessa Eija ja Sirpa kävivät läpi tutkinnon perusteiden mukaisia teemoja ja työkaluja, joita Luovalla kampuksella käytetään asiakaspalvelun apuna.
  - Avasimme myös suomalaista näyttöprosessia, kuinka näytöt täällä toteutetaan ja arvioidaan työelämän kanssa yhteistyössä.

Yli kulttuuristen haasteiden

Mutta miten kiinalainen kulttuuri piti konkreettisesti huomioida suunnittelussa?
  - Tärkeimpinä asioina on huomaavaisuus, joustavuus ja kohteliaisuus kaikessa toiminnassa. Pauliina Holmilta saimme paljon hyviä vinkkejä, mitä tulisi huomioida.
  Kouluttajien piti piti myös huomioida se, kuinka erilaisessa tilanteessa suomalainen tekstiili- ja muotiala on tällä hetkellä suhteessa kiinalaiseen tekstiili- ja muotialaan, koska suurin osa länsimaisesta vaatetuotannosta on siirtynyt juuri Aasiaan. Toimintatapoja pitää peilata kiinalaisiin tarpeisiin. 
  - Haastavinta oli vuorovaikutus online -toteutuksen aikana. Ainoastaan muutama 14 opettajasta osasi englantia, joten kiinalainen tulkki oli erittäin tärkeässä asemassa. Tulkkimme Sara olikin todella ammattitaitoinen ja hänen ystävälliset kasvonsa ruudulla kannustivat meitäkin opetuksen aikana. Sirpa ja Eija pohtivat.
- Meillä oli kolme isompaa tehtäväkokonaisuutta, joihin olimme tehneet valmiit PowerPoint -pohjat ja niihin opettajat hakivat vaatteita verkkokaupoista. Palautettujen tehtävien läpikäymiseen meni myös aikaa, kun jokainen kommentoi ja perusteli omia valintojaan ja sai saman tien palautteen tekemästään tehtävästä.
  Qunyi -koulussa oli yhteystyöhenkilö, joka hoiti käytännön asiat Kiinan suuntaan ja kaikki materiaali kulki hänen kauttaan. Myös kaikki opetussessiot nauhoitettiin koulun käyttöön.

Työ palkitsi

Ihan tuosta vain opintokokonaisuus ei muuntunut kansainväliseen kontekstiin.
  - Pelkästään materiaalien kääntäminen etukäteen vei todella paljon aikaa, jotta löysimme ammatillisesti oikeat sanat ja ilmaisut. Ja myös puhuminen jännitti etukäteen, mutta hyvin tehdyt materiaalit auttoivat paljon ja kun sanasto tuli tutuksi, puhuminenkin alkoi jo sujumaan. Myös Pauliinan apuun pystyimme luottamaan, jos ongelmatilanteita olisi tullut ja hänen mahtava kannustuksensa muutenkin auttoi luottamaan omiin taitoihimme, Sirpa ja Eija kertovat.
- Parasta varmaankin oli se, että valitsemamme aiheet olivat kiinalaisten kollegoiden mielestä tarpeellisia ja erittäin mielenkiintoisia. Muotiin liittyvien visuaalisten aiheiden lisäksi myös kestävän kehityksen näkökulma koettiin erittäin tärkeäksi. Tavoitteenamme oli antaa heille uusia, asiakaslähtöisiä näkökulmia muotiin ja siinä koimme onnistuneemme hyvin.
 - Se, että uskalsimme ottaa tämmöisen haasteen vastaan antoi paljon uutta näkemystä myös meille. Vieraaseen kulttuuriin tutustuminen, englanniksi opettaminen ja digiopettaminen kiinalaisella oppimisalustalla olivat kaikki palkitsevia kokemuksia, Eija ja Sirpa sanovat.

Teksti Sirpa Sivander, Eija Varis ja Mika Nykänen, kuvat Pauliina Holm